Digitaal Organiseren met leden van Thuiswinkel.org

Hoe digitaal volwassen is je organisatie eigenlijk? Is een pure player per definitie digitaler dan een bricks & clicks-bedrijf. Is omnichannel voor elk e-commercebedrijf het antwoord? Zitten de de grootste bottle-necks in het formuleren van de strategie of in de uitvoering ervan? Kijkt het bedrijf voldoende naar de toekomst of leeft het vooral bij de waan van de dag? En hoe ver in de toekomst reikt de blik? Hoe belangrijk is agiliteit in de hele organisatie? Hoe verhouden mensen zich tot systemen? En hoe verander je eigenlijk je team, afdeling, je bedrijf?

In 2016 is Thuiswinkel.org, de branche-organisatie voor e-commerce-bedrijven, gestart met de e-Academy. Onder die noemer zijn er uiteenlopende opleidings- en kennistrajecten. De Talent Circles zijn de coachingsprogramma’s binnen de e-Academy. Tweewekelijks komen vertegenwoordigers van e-commercebedrijven bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Elke sessie heeft een thema waarin de coach een opmaat geeft, maar waarin de deelnemers de vertaalslag moeten maken naar hun eigen, specifieke situatie. Ik mag de Talent Circle ‘Digital Organization’ hosten en leiden.

In de Talent Circle ‘Digital Organization’ gaan we er vanuit dat de ideale digitale organisatie niet bestaat, maar dat er wel degelijk voor elke organisatie een continu te verbeteren valt op al die uiteenlopende aspecten van digitalisering. Dat verbeteren kan door naar soortgelijke bedrijven te te kijken. Maar het kan juist ook door goed naar andere bedrijven uit andere branches te kijken. 

Bedrijfsbezoek bij een 'agile organisatie -  Thuiswinkel.org e-Academy Talent Circle Digital Organization

Bedrijfsbezoek bij een ‘agile organisatie – Thuiswinkel.org e-Academy Talent Circle Digital Organization

De diversiteit van bedrijven levert veel op. Want natuurlijk kan modebedrijf G-Star leren van ‘attent’service Greetz. En kan Plus Supermarkten ideeën op doen van de pure pla reisorganisatie Sundio. En vanzelfsprekend kan een jong bedrijf als Fietsenwinkel.nl inspiratie opdoen bij good old Centraal Beheer. En vice versa!

Als je beter wilt worden moet je je blik verruimen en kijken hoe het ook echt anders kan. Buiten de eigen tuin kijken geeft altijd nieuwe inspiratie om door te ontwikkelen. Of – en dat is net zo waardevol – bevestiging van je gemaakte keuzes.

Volgende week gaan we op bezoek bij Bol.com om te horen hoe daar ‘het menselijk kapitaal wordt georganiseerd. Ongetwijfeld levert dat een frisse blik op onder meer de HR-kant van digitalisering, voor alle deelnemers aan mijn Talent Circle.

Ondanks de verschillen.

Of misschien wel dankzij de verschillen.

En daarom vind ik het werken als coach ook zo mooi en bevredigend. Een trainer traint en laat zien ‘hoe het moet’. Een coach helpt veel meer om de kansen te zien en te grijpen. Dat past veel beter bij de ingewikkelde uitdagingen van deze tijd.

Workshop scenarioplanning Thuiswinkel.org e-Academy Talent Circle Digital Organization

Workshop scenarioplanning –  Thuiswinkel.org e-Academy Talent Circle Digital Organization