27 maart 2017

Digital Strategy Canvas – kernvraag ‘waarom?’ (doel, doelgroep en kpi’s)

DOEL
Bij het maken van je strategie is het bij aanvang essentieel om te bedenken wat de doelen zijn. Doelen kunnen vanuit een aantal invalshoeken worden benaderd:

Context 
Welke ontwikkelingen zijn voor jouw organisatie relevant, belangrijk, impactvol? Bv: technologie, media, klantgedrag en -verwachtingen?
Geven die ontwikkelingen aanleiding om een (digitale, social, content, …) srategie op te zetten of aan te scherpen?
Organisatiedoelen
Digitale ambitie
Visie, missie, kernwaarden
Versternen off line
Omdat je veel relevants te melden hebt

Customer journey
Waar in de customer journey kun je verbeteren?
Wat betekent dat voor je kanaalkeuze, je content, etc?

Leren
Wat voor nieuws doe je voor de organisatie? Wat kun je daar van leren? (Inhoudelijk over digitale kanalen, over de klant, mbt organisatieontwikkeling, cultuur, …)

 

DOELGROEP
Doelgroepen kun je vanuit ‘traditioneel’ perspectief benaderen, dat kan goed werken. Maar soms werkt dat juist helemaal niet.

Perspectief 1: Wie kun en wil jij bereiken?
Op welke kanalen begeeft je doelgroep zich?
Hoe kun je ze daar bereiken?
Welke targetmogelijkheden zijn daar beschikbaar?
Welke targetmogelijkheden zijn relevant voor jou?

Perspectief 2: Wie kunnen en willen jou volgen?
Welke drijfveren binden jou en je doelgroep?

 

Key Performance Indicatoren (KPI’s)

Kwantitatief
Kpi’s zijn absolute getallen of ratio’s. Bijvoorbeeld: …
Goede KPI’s zijn
Zijn de KPI’s afgeleid van je hoofddoel(en)

Kwalitatief
Naast kwantitatief …