27 maart 2017

Digital Strategy Canvas – kernvraag ‘WAT’

Wat zijn de mogelijkheden met digital media? Het moge duidelijk zijn: heel erg veel!

De wat-vraag wordt beantwoord aan de hand van twee modellen:

Het Digitale Marketingwiel, ook wel bekend als het 6C-Model, beschrijft ….. vanuit digitale of online marketingtactieken.

De Communicatieroos die met name naar verschillende communicatiemogelijkheden vanuit interactie en communicatieperspectief. De communicatieroos beschrijft dus de mogelijkheden op digitale (sociale) media in zijn algemeenheid.

 

Het Digitale Marketingwiel (of: het 6C-Model)
Elke (digitale) marktbenadering laat zich beschrijven door een zestal marktperspectieven. Het Digitale Marketingwiel helpt om zowel aan alle aspecten van het (digitale) marketingproces te denken als aan de randvoorwaarden bij dat marketingproces.
6c-model

De basis is het marketingproces:

Connect gaat over hoe de organisatie en de klant elkaar vinden en bereiken (zoekmachines, advertising, contentmarketing, etc);

Convert gaat over het bereiken van doelen (aankoop, inschrijving, etc);

Communicate gaat over het in gesprek blijven en over terugkerende klanten (crm, loyalty, social media engagement, etc);

Dat marketingproces is echter geen geïsoleerd proces:

Context gaat over ontwikkelingen in technologie, media en menselijk gedrag;

Content gaat over verbinding in het marketingproces: informatieoverdracht;

Control gaat over coördinatie tussen en invloed op de overige perspectieven.

 

De Communicatieroos

 

 

De Communicatieroos van Paul Blok

De Communicatieroos van Paul Blok

 


Luisteren
Waarover (en over wie) wordt er gepraat?
Hoeveel wordt er gepraat?
Hoe (positief, negatief, neutraal?) wordt er gepraat?
Waar (op welke kanalen) zijn de gesprekken?
Wie praat er over je?

Informatiepiramide
Fast data, big data

Reageren
Waarop reageer je (vragen, klachten, opmerkingen)?
Wat is je rol? (doorgeven, oplossen?)
Hoe snel reageer je?
Wie reageert er?
Waar (op welke kanalen) reageer je?

Beslisboom

Zenden
Wat hebben we te vertellen?
Hoe kan dat beter?
Wie kan dat het beste vertellen?
Waar (op welke kanalen) kunnen we dat het beste vertellen?
Wanneer (in het jaar, over de dag) kan dat het beste?

Contentdomeinen

Content-Goal-Matrix

 

Activeren
Hoe kunnen we meer mensen aan ons binden?
Wie zouden we (beter) kunnen betrekken om met ons mee te doen/denken?
Waarover willen we dat mensen namens/voor/over ons (op positieve toon) praten?

Organiseren