2 oktober 2017

[ Digital Strategy Canvas ]

DigitalStrategyCanvas

DigitalStrategyCanvas

Strategie gaat over plannen maken en over plannen daadwerkelijk uitvoeren. Er is geen vaste vorm, vast format of vast template waarin elke (digital) strategie weer te geven is. Gewoonweg omdat elke organisatie uniek is, specifieke klantgroepen heeft, in specifieke markten actief is, et cetera.

Maar… alle goede strategische plannen bevatten vaste bouwstenen. Die bouwstenen worden verkregen door zes strategische kernvragen voor de organisatie te beantwoorden: waarom, wat, wie, waar, wanneer en hoe.

Dat is wat ik (in de 20 jaar die ik werkzaam ben op het gebied van digital in de breedste zin van het woord) wel heb geleerd. Bij nogal uiteenlopende organisaties heb ik een veelheid van digital-gerelateerde noten mogen kraken. Mijn ervaringen, kennis, aanpak, inzichten – ik deelde het altijd al graag. Maar nu heb ik het gestructureerd bij elkaar gebracht in het Digital Strategy Canvas.

Het canvas en de ondersteunende modellen staan nu in een boekje en op digitalstrategycanvas.nl.

Download hier het Digital Strategy Canvas in pdf:
DigitalStrategyCanvas – A3 – leeg en met hulpvragen

 

Het Digital Strategy Canvas in de praktijk
Het canvas biedt een overzicht op hoofdlijnen van de strategie en is tevens de ingang naar detaillering van de onderdelen van de strategie en onderliggende modellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

Strategische kernvraag: WAAROM
Digitale Volwassenheid Frame
Digital Marketingwiel
Mentale Merkenmodel
Merkfilter

Strategische kernvraag: WAT
De Communicatieroos
Informatiepiramide
Contentdomeinen

Strategische kernvraag: WIE
Bewijsmarketing

Strategische kernvraag: WAAR
Media Eco Systemen
Core, conversation & containers

Strategische kernvraag: WANNEER
Contentcyclus

Strategische kernvraag: HOE
Vier P’s van ONTmarketing
De Veranderberg

DigitalStrategyCanvas - met hulpvragen

DigitalStrategyCanvas – met hulpvragen

Digital Strategy Live!
Vanzelfsprekend praat ik ook graag over de mogelijkheid om u te begeleiden bij het ontwikkelen of aanscherpen van een digitale strategie. Neem vooral contact met me op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.