Een dagje Belgie: over innovatiecultuur, innovatiestructuur en innovatieprocessen

Innovatiecongres - innovatiecultuur, innovatiestructuur, innovatieprocessen

 

 
Op 25 oktober woonde ik het congres “Grenzen verleggen voor succesvolle innovatie”* bij, georganiseerd door KU Leuven en KPMG. Een paar inzichten die ik daar opdeed wil ik graag delen, met name inzichten die ik haalde uit de sessie “Innovatie en transformatie”.

Innovatie en transformatie
Misschien wel het belangrijkste inzicht: er zijn geen pasklare antwoorden als het gaat om innovatievraagstukken.

Of dit een geruststellend of een alarmerend inzicht is? Ik neig sterk naar geruststellend. Het betekent namelijk dat de bedrijven die met de pet gooien naar marktontwikkelingen en klantbehoeften het serieus moeilijk gaan krijgen. En vooral: het geeft de bedrijven die echt hun best willen doen de kans om ook echt relevant te blijven. Door te innoveren. En uiteindelijk te transformeren.

Dat brengt me bij het volgende inzicht: je kunt innovatie wel aanwakkeren door de juiste vragen te stellen.

En die vragen bevinden zich binnen drie gebieden:
1. innovatiecultuur
2. innovatiestructuur
3. innovatieproces

[clickToTweet tweet=”Er zijn geen pasklare antwoorden als het gaat om innovatievraagstukken. Maar je kunt wel de juiste vragen stellen.” quote=”Er zijn geen pasklare antwoorden als het gaat om innovatievraagstukken. Maar je kunt wel de juiste vragen stellen.”]

Vragen die je binnen die gebieden zou kunnen/moeten stellen zijn (bijvoorbeeld):

1. Innovatiecultuur
a) Wat drijft mensen tot innovatie?
(Extrisieke motivatie? Intrisieke nood aan zelfontwikkeling? Of …?)

b) Wie innoveert?
(Specifieke afdelingen, iedereen binnen de organisatie, het topmanagement?)

c) Is falen ok?
(accepteert het bedrijf dat initiatieven op niets uitlopen? Moeten medewerkers aangemoedigd te worden te innoveren?)

2. Innovatiestructuur
a) Hoe zit innovatie vervat in de strategie?
(Is innovatie een onderdeel van het dagelijks werk? Is er ruimte gecreeerd voor nieuwe initiatieven?)

b) Spreekt topmanagement openlijk over uitdagingen van het bedrijf?
(Deelt het topmanagement helder en open de uitdagingen? Staat men open voor input van de medewerkers?)

c) Is er een budget voor innovatie?
(Zijn er voldoende financiele middelen? Is er eigenlijk wel (ruim) specifiek budget nodig?)

3. Innovatieprocessen
a) Hoe wordt innovatie gedefinieerd?
(Gaat het om grote projecten of (ook) om bijvoorbeeld dagelijkse processen? Hoe creativief moet het zijn? Wat is de rol van technologie?)

b) Hoe ontstaan ideeen?
(Via reguliere kanalen? Via innovatie-activiteiten zoals workshops? Gewoon, als medewerkers hun ideeen bij de juiste mensen aanbrengen?)

c) Hebben medewerkers de mogelijkheid om bij te dragen tot innovatie?
(Hoe uitnodigend is de fysieke werkruimte? De werktijden? Welke ondersteunende resources zijn beschikbaar?)

 

Natuurlijk, een paar antwoorden op deze vragen formulieren maakt je organisatie nog niet innovatief. Maar wie op de drie genoemde gebieden vragen kritisch te lijf gaat, heeft de deur naar innovatie alweer een heel eind verder open gezet.

[clickToTweet tweet=”Innoveren? Stel jezelf kritische vragen over 1) innovatiecultuur, 2) innovatiestructuur en 3) innovatieproces.” quote=”Innoveren? Stel jezelf kritische vragen over 1) innovatiecultuur, 2) innovatiestructuur en 3) innovatieproces.”]

*

https://home.kpmg.com/be/en/home/events/2016/10/pushing-boundaries-for-successful-innovation.html