Out now: het Digital Strategy Canvas

Door de jaren heen heb ik heel wat organisaties geholpen met vraagstukken over digitale strategie. Vaak ontstond er in zo’n proces een custom made werkwijze of model. Omdat ik ook trainingen geef en bij bedrijven in uiteenlopende branches over de vloer kom, ontdekte ik dat een kleine aanpassing vaak voldoende was om zo’n werkwijze of model ook elders toe te passen. Alle vraagstukken zijn uniek, maar hebben ook overeenkomsten.

Een aantal van mijn modellen heb ik nu verzameld en een plaats gegeven in het Digital Strategy Canvas. Dat Digital Strategy Canvas is een houvast om digitale strategie te ontwikkelen.

In een boekje. Als werksheet. En als website.

Het Digital Strategy Canvas als hulpmiddel bij strategieontwikkeling

Het Digital Strategy Canvas als hulpmiddel bij strategieontwikkeling


Ik heb het inmiddels vele keren gebruikt in diverse settings en het werkt altijd. Want:

Strategie gaat over plannen maken en over plannen daadwerkelijk uitvoeren. Er is geen vaste vorm, vast format of vast template waarin elke (digital) strategie weer te geven is. Gewoonweg omdat elke organisatie uniek is, specifieke klantgroepen heeft, in specifieke markten actief is, et cetera.

Maar… alle goede strategische plannen bevatten vaste bouwstenen. Die bouwstenen worden verkregen door zes strategische kernvragen voor de organisatie te beantwoorden: waarom, wat, wie, waar, wanneer en hoe.

Waarom-vragen gaan over het doel en de doelgroepen (de richting) en over de prestaties, uitgedrukt in key performande indicators (de verrichting).

Wat-vragen gaan over wat je dan daadwerkelijk gaat doen. Het betreft de concrete activiteiten die je onderneemt om ambities waar te maken.

Wie-vragen gaan over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wie trekt de kar? Wie moet er mee? Wie treedt er naar buiten?

Waar-vragen gaan over digitale kanalen en de onderlinge samenhang: het media eco systeem.

Wanneer-vragen gaan over planning. Zowel intern (hoeveel tijd besteed je aan digital?) als extern (wanneer ben je zichtbaar?)

Hoe-vragen gaan over het meekrijgen van de organisatie, over veranderen, over overtuigen, oftewel: over de daadwerkelijke implementatie.