Thuiswinkel.org e-Academy: e-commerce professionals over ‘digitale organisatie’

header-e-academy-talentcircle-digitaleorganisatie-kickoff

Dit najaar coach ik acht e-commerce- en HR-professionals van topbedrijven met hun organisatorische en veranderkundige vraagstukken. De kop is er inmiddels af, op 12 september zijn we begonnen met de Talent Circle ‘Digital Organization’.
[clickToTweet tweet=”De kop is er inmiddels af, op 12 september zijn we begonnen met de Talent Circle ‘Digital Organization’.” quote=”De kop is er inmiddels af, op 12 september zijn we begonnen met de Talent Circle ‘Digital Organization’.”]

Talent Circle ‘Digital Organization’
Vanuit Thuiswinkel.org is er vorig jaar initiatief genomen om het gat tussen de snelle groei van e-commerce-wereld en de minder snelle groei van goed geschoolde mensen te dichten. Onder meer is daartoe de Thuiswinkel e-Academy opgericht. Daarbinnen zijn coachingsprogramma’s, ofwel Talent Circles, ontwikkeld. Voor mensen die het klappen van de zweep kennen, maar die wel telkens bij willen blijven. Ik heb de Talent Circle ‘Digital Organization’ ontwikkeld en daarvan is nu dus de eerste editie van start gegaan.

Met deelnemers van Sundio Group, Novamedia, G-Star, Greetz, Beate Uhse, Plus Retail, Linde Gas en Dela hebben we deelnemers van topbedrijven aan tafel. Deze bedrijven begrijpen dat je je voordurend moet ontwikkelen om bij te blijven. Leren van elkaar ook.

Heel eerlijk: ik vind het zeer eervol om coach te zijn van deze Talent Circle. Omdat ik dagelijks bezig ben met vraagstukken omtrent strategie, (digitaal) organiseren, verandermanagement en toekomstverkenningen. En omdat Thuiswinkel.org me om die reden heeft gevraagd dit programma te leiden. Maar ook omdat ik met topmensen van topbedrijven om tafel mag zitten om over de taaie vraagstukken van deze tijd te praten.